Prihlásenie / Registrácia

Povedali o nás

Wau! Do súťaže Vráťme knihy do škôl ste nám zaslali 21 953 príspevkov!

Ani nevieme slovami opísať ako veľmi sa tešíme z aktuálneho ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl. Zapojili ste sa v rekordnom počte s neuveriteľným počtom príspevkov – takmer 22 000. Wau! Tlieskame vám a radujeme sa, že tlačená kniha má stále u detí a mládeže svoje miesto. A nielen to. Mladá generácia knihy miluje!

2014 / 2015

Tento rok sa mohli okrem stredných škôl, zapájať aj základné a materské, nielen formou zasielania recenzií, ale aj kresbičiek. Malé detičky si súťaž očividne užívali a zaslali nám 9 074 krásnych kresieb. Vlani bol počet príspevkov vyše 2 700. Aj v tomto roku posielali príspevky prevažne dievčatá, z celkového počtu to bolo až 73 percent. Celkovo sa zapojilo 661 škôl a 6 347 žiakov. Najaktívnejšie boli deti z bratislavského, potom z prešovského a košického regiónu.

Výhercami hlavných cien, ktoré do súťaže venoval BSK, elektronických čítačiek sú Patrik Hájek z OA Čadca, Nika Šušoliaková z Gymnázia Partizánske a Lenka Trembecká z Gymnázia sv. E. Steinovej v Košiciach. Špeciálnu cenu – výlet do Bruselu vybojovali Timea Somorová z Gymnázia Trstená, Iveta Ratajská zo SZŠ Bratislava-Petržalka a Andrea Miškocová z Gymnázia Humenné. Okrem nich pôjdu na návštevu Európskeho parlamentu aj 3 Knižní anjeli.

Knižný anjel je mimoriadne obľúbenou kategóriou, na ktorú študenti navrhujú knihovníkov či učiteľov slovenského jazyka, ktorí podporujú záujem o čítanie. Z 2 868 nominovaných Knižných anjelov si absolútnu jednotku vybojovala Andrea Grajzová z MŠ Šaštín Stráže.

Aj tento rok prebehla súťaž o najaktívnejšiu školu – školu, z ktorej sa zapojilo najviac študentov. Najaktívnejšia škola – ZŠ M. Bela v Šamoríne vyhrala interaktívnu tabuľu a spolu s ďalšími dvoma príspevkovo najaktívnejšími školami – s bratislavským Gymnáziom Grosslingova a Gymnáziom na Alejovej v Košiciach získali od vydavateľstva Raabe odbornú literatúru o hospodárení a administratíve škôl a literatúru pre pedagógov.

„Je veľmi dôležité, že takéto projekty existujú, čo sa ukazuje aj na stúpajúcej tendencii a záujme deti o literatúru. Som spokojná a vďačná, že takéto súťaže existujú v tejto dobe, kde smartfóny sú denno-dennou až predĺženou rukou a literatúra často krát nie je až tak vnímaná ako in alebo cool. Toto je dôkaz toho, že to tak nie je,“ zhodnotila spisovateľka Tamara Heribanová.

Za to, že tento ročník sa mohol uskutočniť ďakujeme našim partnerom Bratislavskému samosprávnemu kraju, vydavateľstvám Ikar a Raabe, ale najmä vám, milí učitelia a žiaci. Sme vďační, že tlačená kniha má u vás svoje čestné miesto a že kníhkupectvo www.abcknihy.sk môže byť pri tom.

Referencie zo škôl

Do tejto súťaže sa zapájame už tretí rok. Svojich žiakov, tých , ktorých učím ja, pravidelne zapájam do súťaže a musím povedať, že žiaci majú záujem o písanie recenzií na ľubovoľnú knihu, ktorú si prečítali. Na hodinách, pokiaľ to zapadá do vzdelávacieho procesu, vyzvem žiakov, aby si svoje recenzie prečítali, a tak inšpirovali aj ostatných. Ich práce sú uverejnené aj v našom školskom časopise a na nástenke, ktorá je venovaná vlastnej tvorbe. Rozhodne považujem súťaž za prospešnú a naďalej budem svojich žiakov motivovať k prečítaniu kníh a k písaniu recenzií.

PaedDr. Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach, učiteľka slovenského jazyka

Uvedenú súťaž považujeme za prínos, nakoľko vedie študentov k aktívnej diskusii o prečítaných knihách a motivuje ich k ďalšiemu čítaniu. Vďaka súťaži mali naši študenti možnosť porovnať si čitateľské zážitky z prečítaných kníh, okrem toho mali možnosť naučiť sa formulovať svoje názory a prezentovať ich.
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa určite chceme do súťaže zapojiť aj tento rok a dúfame, že s podobným úspechom.

Daniela Veselovská, PK slovenského jazyka na Gymnáziu Grosslingová

Prínos súťaže je jednoznačne veľký, povzbudzuje študentov k siahnutiu titulu, ktorý nedostali na povinné čítanie, tento rok sa plánujeme zapojiť opäť, hlavne prvákov, súťaž má pre študentov motivačný charakter.

Helena Krajčovičová, Gymnázium Hlinská, Žilina, učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky

Účasť študentov v súťaži Vráťme knihy do školy považujem za vynikajúcu formu motivácie študentov k čítaniu kníh. I sama veľmi oceňujem študentov, ktorí napriek všetkým iným lákadlám, ktoré dnešná moderná doba ponúka stále siahajú po tejto,aj pre mňa nenahraditeľnej forme duševnej potravy. Ako vyučujúca anglickej literatúry budem rozhodne podporovať účasť študentov v tejto súťaži a motivovať ich k opísaniu prečítanej knihy aj formou motivačnej známky do tohto predmetu.

PaedDr. Andrea Polerecká, Stredná odborná škola, Handlová, učiteľka anglického jazyka

Žiakov budem naďalej motivovať, aby sa do súťaže Vráťme knihy do škôl zapojili. Je to pre nás - učiteľov ale aj žiakov spôsob, ako sa vzájomne žiaci podelia s tým, čo čítajú, čo ich zaujíma, čo im kniha dala do života, prečo je aj dnes zábavné čítať... Nie iba tzv. povinné čítanie, ale to, čo žiakov zaujíma a potom aj ja ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry viem, čo dnes letí... Samozrejme, je to vzájomné ovplyvňovanie, pretože aj ja sa snažím posunúť im knihu, ktorá je zaujímavá, podnetná a často pre nich neznáma... Teším sa na ďalší ročník.

Eva Babejová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava, učiteľka slovenského jazyka

Nadané deti čítajú veľmi veľa, preto takáto súťaž našich žiakov veľmi teší. Samozrejme, že sa do nej chceme prihlásiť aj tento rok.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave

Účasť v súťaži Vráťme knihy do škôl považujeme za prínos, minimálne preto, že vyvolala medzi viacerými žiakmi diskusie aj o knihách, ktorým sa na vyučovaní nevenuje priestor. To, že sa žiaci rozprávajú o knihách a čítaní je prínosom vždy. Budeme ich motivovať k zapojeniu aj v tomto ročníku.

Katarína Pásztorová, Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove

Referencie od študentov

Svoje životné skúsenosti delím spravidla na dve skupiny. Na tie, ktoré by som najradšej zo svojho života naveky vymazala, a naopak na tie ktoré by som si bez váhania veľmi rada zopakovala. Súťaž, Vráťme knihy do škôl, by som určite zaradila do tej druhej skupiny. Spoznala som vďaka nej mnoho mladých ľudí, ktorí tak ako ja, milujú čítanie, zúčastnila som sa na besede s Andreou Coddington, no v neposlednom rade som vyhrala mnoho titulov, ku ktorým sa dodnes rada vraciam. Súťaž môžem vrelo odporúčať všetkým mladým milovníkom kníh.

Soňa Kleštincová, výherkyňa, Gymnázium Antona Bernoláka Senec

Určite jednou z hlavných výhod je tá, že táto súťaž núti študentov čítať, je jedno aký žáner. Nezáleží ani na tom, v akom jazyku číta, či akého autora. Podstatné je, aby žiaci čítali. Takto sa utužuje vzťah ľudí ku knihám. A ak človek vyhrá? Vyberie si ďalšie knihy - ďalšie čítanie. Žiaci si pospomínajú na knihu, ich myšlienky a možno sa k nim znova vrátia. Prehľad hodnotení umožní aj iným ľuďom zistiť, aký dojem robí táto kniha na čitateľov a tým možno prispejeme i ku kúpe knihy.

Katarína Sládečková, výherkyňa špeciálnej ceny v roku 2013/2014 za najviac zaslaných príspevkov (104)

Keď nás naša pani slovenčinárka oboznámila s touto súťažou, s povzdychom musím povedať, že sa nás neprihlásilo veľa. Hoci tí, ktorí sa zapojili, už aktívne čítali knihy pred súťažou, teraz vzali do rúk viac kníh ako obvykle, už totiž mali motiváciu. Skúsili vyjadriť svoj názor a napísať krátku recenziu, s ktorou sa mohli podeliť s každým, kto bol ochotný počúvať, alebo si ju prečítať na stránke. Oceňujem každú súťaž, ktorá rozvíja kreativitu, sebavedomie a snaží sa nás mladých dotlačiť k čítaniu, a týmto spôsobom aj k upevňovaniu pravopisu, lebo z vlastného okolia viem povedať, že to nie je bohvie čo. No nám, takým knihomoľom-začiatočníkom, to dokáže vyčariť úsmev na tvári. Jeden úsmev za každého nového člena v partii! :D Len tak ďalej.

Jana Balkovicová, súťažiaca, Gymnázium, Michalovce